T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Bactofil - Mikrobiološko đubrivo

Bactofil

Zašto predlažemo Bactofil 

 1. Zato što sa 1-1,5 l/ha zamenjuje ili dopunjava đubrenje biljnih vrsta u količini od 300-400 kg/ha
 2. Zato što je višestruko jeftinije od mineralnog đubriva a primena jednostavnija
 3. Zato što razlaže biljne ostatke za 40-60 dana
 4. Zato što se može koristiti u proizvodnji zdrave hrane

Bactofil-đubrivoBactofil je mikrobiološko đubrivo koje sadrži deset najznačajnijih vrsta zemljišnih bakterija koje obezbeđuju optimalne zemljišne uslove za rast i razvoj biljaka. Bakterije igraju nezamjenjivu ulogu u održavanju plodnosti zemljišta tako što vežu azot iz vazduha i pretvaraju ga u oblik koji je lako dostupan biljkama. Takođe, povećavaju rezerve fosfora i kalijuma u zemljištu, te pomažu razgradnju organske materije.Bactofil je preparat koji svojim delovanjem smanjuje potrebu za veštakim đubrivom. U predhodnih nekoliko desetina godina, upotrebom veštačkih đubriva i herbicida, došlo je do uništenja odreñenog broja korisnih bakterija u zemljištu, te je razgradnja biljne mase (lišće i stablo) produžena i ne može se razgraditi za jednu sezonu posle zaoravanja. Nedostatak korisnih bakterija u zemljištu se može nadoknaditi upotrebom preparata Bactofil - koncentrat korisnih mikroorganizama.

Bakterije u Bactofil preparatu:

 • Azozobacter vinelandii - Fiksira azot i pomaže proizvodnju auksina i giberilina.
 • Azospirilium brasilense, Azospirilium lipoferum - fiksatori azota iz vazduha.
 • Bacillus megaterium - pomaže transformaciju fosfora, pomaze nastanak hormona rasta i vitamina B12.
 • Pseudomonas flourescens - povećava iskorištenost azota i ima dezinfikaciono dejstvo.
 • Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa - razgrađuje kompleksne ugljikohidrate i proizvodi amilazu.
 • Bacillus cirkulans - proizvodi ugljene kiseline i ima ulogu u mobilizaciji kalijuma iz silikata.
 • Streptomyces albus - poboljšava strukturu rastresitih zemljišta.
 • Micrococcus roseus - povećava poroznost nepropusnih zemljišta.

Jedan litar Bactofila pomešan sa 200-400 litara vode, dovoljan je za prskanje 1 ha zemljišta posle skidanja ploda, a pre zaoravanja. Upotrebom Bactofila dolazi do razgradnje stabla, lišća i korena zaorane biljke i
stvaranja humusne mase, i samim tim i poboljšanja strukture zemljišta. Razlaganje biljke se znatno
ubrzava i traje od 40 do 60 dana.

Upotreba Bactofila :

Bactofil A 10 - se koristi na zasadima sa uskolisnim biljnim vrstama, pšenici, kukuruzu, ječmu, ovsu, prosu, travama i lukavičastom povrću.

Bactofil B 10 - se koristi kod širokolisnih biljnih vrsta, u vočnjacima, vinogradima, malinjacima, proizvodnji cveća, kompostiranju...

Proizvod je patentiran i zaštićen u preko 40 zemalja širom sveta.

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.