T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

EKSTRAKTORI - cevi za pristup zemljišnom rastvoru - (model SSAT)

 Ekstraktor SSAT

Instrument za uzimanje uzorka vode iz zemljišta radi vršenja pravilne fertigacije (prihranjivanja)

Pomaže vam da odredite kada i koliko đubriva da injektujete!

Ekstraktori se koriste da bi se uzeo uzorak zemljišne vode iz različitih dubina u korenovoj zoni pod kap po kap navodnjavanjem,a koji se često prihranjuju preko ovog sistema.

728 SSAT 2

Kada se koriste u kombinaciji sa analizom tkiva radi kalibracije, može se ustanoviti šema koja će omogućiti uzgajivaču da odredi i tačnu količinu i vreme prihranjivanja. Ovo je prednost za uzgajivača jer dobija veću proizvodnju i veći kvalitet, a smanjuje troškove đubriva i ograničava curenje nutritienata.

Koriste se za merenje nivoa nitrata, saliniteta, EC-a, ili drugih hemijskih elemenata koji se najčešće vezuju za prihranjivanje kap po kap sistemom.

Dopušta vam da u potpunosti iskoristite rezidualni i mineralizovani azot time što ćete odlagati ili smanjivati nivoe prihranjivanja. Praćenjem ispod zone korenovog sistema može pokazati prisustvo ili odsustvo curenja nitrata.

Izvađeni uzorci vode iz zemljišta se najčešće proveravaju preko elektronskih merača ili pokretnih sprava za testiranje. Ova korisna tehnika koja se sprovodi na samoj njivi je brza i jednostavna za korišćenje što je čini dobro osposobljenom za ona prihranjivanja koja se vrše često, kod određenih sorti.

Estraktor modela SSAT su standardne dužine od 15cm do 120cm i dolaze zajedno sa jednom usisnom linijom, stoperom
i neophodnom spojnicom-zatvaračem. Ručna vakuumska pumpa sa manometrom, špric bez igle ilii adapter se koriste za obezbeđivanje vakuma u cevi radi prikupljanja uzorka.

Za bilo koju upotrebu potrebno je izvaditi rastvoreni rastvor iz zemljišta.

728 SSAT

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.