T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Održavanje T-Tape sistema

odzavanjesistema

Pumpe, filteri T-Tape, injektor za đubrivo i hemijska sredstva su glavni sastavni delovi sistema za navodnjavanje. Pravilna primena mera za rukovanje i održavanje su neophodni za kontinuirani uspeh kap po kap sistema. Povremeno ubacivanje kiselina i hlora je neophodno za odrћavanje efikasnosti cele mreže za navodnjavanje (tabela 1)

Gde ima prisustvo insekata i glodara (rovci, žičari, krtice...), insekticidi treba da budu upotrebljeni pre ili za vreme instalacije T-Tape. Kada je traka ukopana, potrebno je obezbediti odgovarajuću učestalost navodnjavanja kako ne bi došlo do nedostatka vode usled čega se rast korena usmerava ka otvorima na traci.

 
Tabela 1: Rizici od začepljenja zbog izvora vode i rešenja tih problema
Izvor vode
Najčešći elementi zbog kojih dođe do začepljenja
Tip filtracije
Dodatni tretman

Podzemni

Bušeni bunari
Pesak, Kalcijum karbonati
Filter sa sistemom sita

Kiselina da biste eliminisali naslage karbonata

Deo rezervoara za punjenje vazduhom

Kopani bunari
Pesak, karbonati
Filter sa sistemom sita i separator peska ili hidrociklon

Nadzemne vode

Reke i potoci
Organske materije, Alge, Bakterije
Filter čistač, Čistač peska, Filter sa sistemom sita, separator peska, hidrociklon
Ubrizgajte hlor ili kiselinu prema nivou začepljenja
Kanali
Alge, Bakterije, Organske materije
Filter peska, Filter sa sistemom sita
Rezervoari
Alge, Bakterije, Organske materije
Plutajući filter, Filter peska, Filter sa sistemom sita

 

 
 
Tabela 2: Nivoi rizika i tretmani za glavna hemijska i bakterijska začepljenja
 
Nivo rizika
Doza tretmana
Učestalost i trajanje tretmana
Korišćene supstance
Taloženje Kalcijum Karbonata
Slab <100 mg/l
0,2 %
1/2 sata, 2 do 3 puta/sezona
Jaka kiselina
Prosečan 100-200 mg/l
0,5 %
1/2 sata svake dve nedelje
Jaka kiseline
Visok >200 mg/l
1 %
1/2 sata, na početku navodnjavanja svake nedelje ili više
Jaka kiselina + Na O Cl
Gvožđe, Bakterije
 
Slabo prisustvo
1 do 2 ppm
za vreme navodnjavanja/nedelja
Na O Cl
Jako prisustvo
5 ppm
non stop
Na O Cl + kiselina sa pH6
 
Alge
Na izvoru
Vidi filtraciju
Vidi filtraciju
Vidi filtraciju
Ispusni otvor emitora
1 ppm
za vreme navodnjavanja/15 dana/15d
Na O Cl

 

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.