T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

EC Metar - merenje količine hranljiva u zemljištu

ecmetar

Ec Metar Si-31

Visoko precizni EC/TDS merač Si-31 su jednostavni i imaju kalibraciju na jednu tačku.
Primenjuju se u hidroponici, holtikulturi, ribarstvu, poljoprivredi, bazenima...
Napravljeni od vodootpornog kućišta koje se može potopiti u vodu sve do displeja.

Karakteristike EC metra Si-31

 • opseg merenja od 0 do1 9,99mS/cm
 • rezolucija 0,01mS/cm
 • preciznost  +/- 2%
 • štelovanje 12,88 mS/cm

EC metar


Ec Merač 59

Milwaukee EC/TDS/Temp Merač EC59 je instrument namenjen merenju elektro-provodljivosti (EC), sadržaja ukupno rastvorenih soli (TDS), i temperature (T) u različitim vrstama rastvora. Elektroprovodljivost određenog rastvora predstavlja se kao EC vrednost, najčće se izražava u milisimensima ili u mirkosimesima po centimetru.

Vrednost elektro-provodljivosti je samo indikativni pokazatelj koncentracije soli u određenom rastvoru (što je viša elektro-provodljivost tj. EC vrednost to znači da je prisutna veća koncentracija soli u rastvoru), dok TDS vrednost direktno pokazuje sadržaj ukupno rastvorljivih soli u analiziranom rastvoru.

Za razliku od mernog instrumenta EC60, ovaj merač karakteriše uži opseg merenja ali viša tj. bolja rezolucija merenja. EC vrednosti su predstavljene u µS/cm , TDS vrednosti u jedinicama ppm, temperatura u °C ili °F.

Ovaj proizvod pripada seriji EC/TDS/Temp mernih instrumenata renomiranog svetskog proizvođača "Milwaukee". Namenjen je za korišćenje u hidroponici, akvaristici, poljoprivredi (kod određivanja kvaliteta zemljišta, i vode za navodnjavanje) ribarstvu, kontroli kvaliteta vode i/ili različitih rastvora u industriji, itd.

Uputstvo za korišćenje:

Skine se poklopac sa merača i pritiskom na dugme ON/OFF se uključi merač. Elektroda se umoči u rastvor koji se meri i odabere EC ili TDS opcija merenja (dugme SET/HOLD). Rastvor se promeša, i sačeka se da se očitavanje stabiliše (do momenta isključenja peščanog sata na ekranu).

EC ili TDS se automatski kompenzuju za temperaturu i očitava se na gornjem delu ekrana, dok se temperatura očitava na donjem delu ekrana. Isključivanje se vrši pritiskom na dugme ON/OFF.

Kompletno uputstvo za upotrebu, kalibracioni rastvori i proizvođački sertifikat dobijaju se uz svaki kupljeni merač.

Tehničke karakteristike

 • Opseg merenja(EC): 3999 μS/cm
 • Opseg merenja(TDS): 2000 ppm
 • Opseg merenja(Temperature): 0-60ºC; 32-140ºF
 • Tačnost merenja: EC 2%; TDS 2%; Temp ± 0.5ºC; ± 1ºF
 • Rezolucija merenja: EC 1μS/cm; TDS 1 ppm; Temp 0.1ºC; 0.1ºF
 • Sonda: Mi59P(zamenljiva)
 • Dimenzije(V x Š x D): 200 x dia 38 mm
 • Težina: 100g
 • Baterije: 4x1.5V; IEC LR44; A76
 • Automatsko isključivanje: Nakon 8 minuta korišćenja

 EC metar EC59

 

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.