T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Navodnjavanje

Navodnjavanje

Navodnjavanje predstavlja večko uvlažnjavanje zemljišta radi dobijanja visokih i stabilnih prinosa poljoprivrednih proizvoda.

Uticaj navodnjavanja na zemljište

Navodnjavanjem zemljišta utičemo na mikroklimu, fizičke, hemijske, biohemijske, i biološke procese koji se odvijaju u zemljištu.

Kao rezultat navodnjavanja dobijamo promenu u:

  • Vlažnosti zemljišta
  • Temperaturi zemljišta
  • Mehaničkom sastavu zemljišta
  • Strukturi zemljišta
  • Vodopropusnosti zemljišta
  • Mineralizaciji zemljišta i ostalo

Vrste navodnjavanja

Uticaj navodnjavanja na mikroklimu i bilje

Prilikom navodnjavanja menja se mikroklima prizemnog sloja vazduha, danju se smanjuje maksimalna temperatura vazduha (na visini od 0.5 m razlika dostiže i do 6ºC), dok noću dolazi do povećanja minimalne temperature (razlika dostiže do 3ºC). Navodnjavanjem se povećava relativna vlažnost vazduha(od 20-50%), smanjuje se maksimalna temperatura površine zemljišta čime se umanjuje amplituda oscilacija u poređenju sa zemljištem koje se ne navodnjava. Korenov sistem u vlažnom zemljištu raste brže i obezbeđuje stabilnost biljke vodom i hranom u potrebnim količinama.

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.