T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Bacillomix - Mikrobiološko đubrivo za poboljšanje strukture zemljišta

bacillomix

Svojstva bacillomix-a  

Bacillomix special - Pobolјšava mikrobiološku strukturu zemljišta i samim tim doprinosi procesima kao što su klijanje, ukorenjavanje i nicanje biljke. Njegovom primenom podpomažemo bržu razgradnju ostataka od žetve.

U svojem sastvu sadrži:

  • prirodne fitohormone koji utiču na rast biljke,
  • prirodne antibiotike koji imaju baktericidno delovanje
  • antifungalne materije koje deluju kao prirodni fungicid.

Jedno od svojstva bacillomix-a jeste da smanjuje nivo etilena u biljnim ćelijama.

Ovaj proizvod je u potpunosti ekološke prirode i bez karence, te kao takav je preporučljiv u organskoj poloprivrednoj proizvodnji. Ima povoljni uticaj u stresnim situacijama(hladno vreme, suša i sl.).

Može da se meša sa svim preparatima za zaštitu bilja osim preparata na bazi bakra.

Primena mikrobiološkog đubriva Bacillomix

Ratarstvo

FOLIJARNO
2-3L/ha na godišnjem nivou, primenjivanjem 1-2 puta u toku vegetacije (PŠENICA, KUKURUZ, SUNCOKRET, SOJA, LUCERKA).
Najbolje vreme folijarne primene je mešanje sa HERBICIDIMA, čime se smanjuje broj ulazaka na parcelu, a i ublažava se herbicidni šok kod gajenih biljaka
NAPOMENA: kod proizvodnje ŠEĆERNE REPE može da se primeni i 1-6 puta što se i preporučuje zbog njegovog FUNGICIDNOG delovanja (smanjuje mogućnost pojave bolesti šećerne repe) čime sebe u potpunosti ekonomski opravdava jer su u tom slučaju osim kvalitetnijeg i većeg prinosa tretmani FUNGICIDIMA svedeni na minimum
TRETIRANJEM ZEMLJIŠTA
Inkorporacijom 2-3L/ha. (pre jesenjeg oranja ili neposredno pred proletnje setvospremiranje) ) ili u kombinaciji sa folijarnim tretmanima ( 1,5 l/ha + 1,5 l/ha).

Povrtarstvo

FOLIJARNO
4-6 L/ha na godišnjem nivou,primenjvanjem više puta u toku vegetacije. Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kotejnere zalivanjem u dozi 1,5% ( 150ml u 10l vode) radi sprečavanja pojave poleganja rasada ili potapanjem lukovica u 10% rastvor preparata.
ZEMLJIŠNO
Po rasđivanju biljaka pa do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap u količini 4-6 l/ha na godišnjem nivou, u intervalima 10-14 dana.

Voćarstvo i vinogradarstvo

FOLIJARNO
6-8 L/ha na godišnjem nivou,primenjivanjem više puta u toku vegetacije. U vreme povoljnih uslova za ostvarenje infekcija ( učestale kiše sa temperaturama 15-25 C) preporuka je da se gajene biljke tretiraju dozom od 0,4% (400 ml u 100l vode) u više navrata. Zbog odličnog delovanja na trulež plodova može se koristiti I u toku berbe ( jagoda, malina), jer nema karencu, u dozi od 0,4%.
ZEMLJIŠNO
6-8 L/ha zalivanjem biljaka po sadnji ručno ili sistemom kap po kap. U toku vegetacije se koristi kao STARTER , za vreme CVETANJA i u vreme NALIVANJA PLODOVA.

Cvećarstvo, ukrasne biljke

FOLIJARNO

4-6 L/ha godišnje, više puta u toku vegetacije. Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kotejnere zalivanjem u dozi 1,5% ( 150ml u 10l vode) radi sprečavanja pojave poleganja rasada ili potapanjem lukovica u 10% rastvor preparata.

ZEMLJIŠNO
Po rasđivanju biljaka pa do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap u količini 4-6 l/ha u intervalima 10-14 dana (ili zalivanjem direktno sa 1-1,5% rastvorom).

Tretiranje semena

Inokulacija semena se vrši sa 10% rastvorom preparata tj. 100ml preparata treba naneti na hektarsku normu semena uz dodatak 1l vode ( količina vode po potebi). Seme se može tretirati neposredno pre setve ili najranije 120 dana pre setve.
Može se mešati sa fungicidima i insekticidima koji se koriste za tretman semena, pri tom voditi računa da se ovako pripremljen rastvor mora potrošiti tj. naneti na seme u roku od 72 h. Pri tretiranju leguminoza ( soja, lucreka, grašak, pasulj i dr.) sa mikrobiološkom đubrivom NITRGIN umesto vode dodati kocentrovan rastvor bacillomix-a.

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.