T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Reflektometar - merenje nivoa šećera u proizvodima

Reflektometar ma871

REFRAKTOMETAR ATC 0-90 BRIX

Uputstvo za upotrebu:

Refraktometar ATC 0-90 BRIX se koristi za određivanje koncetracije šečera u grožđanom ili voćnom soku,kao i različitim povrtarskim sokovima. Neophodno je poznavati nivo šećera u pomenutim sokovima kako bi se moglo precizirati idealno vreme za berbu grožđa, voća ili povrća.

Ovaj Refraktometar se može koristiti direktno na polju jer poseduje ATC (Automatsku Temperaturnu Kompenzaciju). Pored korišćenja u poljoprivredi, ovaj refraktometar se zbog svog širokog opsega  merenja može koristiti kako u samoj tehnologiji proizvodnje, tako i u različitim industrijskim procesima.

Korišćenje Refraktometra: 

Podići plastični poklopac sa prizme refraktometra. Na prizmu nacediti nekoliko kapi ispitivanog (to se može uraditi pomoću male pipete koja se nalazi u kutiji merača a može i direktnim ceđenjem plodova u koliko se koristi u poljoprivredi).

Nakon toga vratiti plastični poklopac na prizmu. Refraktometra (tečnost treba da zauzme celu površinu prizme tj. ne smeju se pojaviti vazdušni mehurići kada se poklopac spusti). Usmeriti refraktometar prema izvoru svetlosti, a okular približiti oku. Ukoliko se skala ne vidi najjasnije, izoštriti sliku okretanjem okulara levo ili desno. Na vidnom polju će se pojaviti graduisana skala, na kojoj se očitava vrednost koncetracije šećera u jedinicama Brix-a. Očitati vrednost sa graduisane skale.

Baždarenje:

Baždarenje se vrši destilovanom vodom (manja količina dobija se uz merač). Nakapati destilovanu vodu na prizmu refraktometra. Okrenuti merač prema izvoru svetlosti, a okular približiti oku. Pomoću malog šrafcigera koji se nalazi u  pakovanju, okretati zavrtanj (da biste došli do zavrtnja, potrebno je skinuti crnu gumicu sa gornjeg dela merača), sve dok se plavo i belo polje ne poklope na vrednosti 0. Nakon toga, uređaj je kalibrisan i spreman za dalje korišćenje.

Karakteristike:

 • 10 % Brix = 10 g šećera / 100 g rastvora ; 1 % Brix = 1 % šećera
 • Opseg merenja (% Brix): 0-90
 • Rezolucija: 0,5 Brix
 • Tačnost: 0,5 %
 • Veličina mernog instrumenta: 172 x 20 mm
 • Težina 260 g

Pakovanje sadrži:

Refraktometar, pipeta, odvijač, destilovana voda, kutija za čuvanje i uputstvo.

Reflektometar brixometar


DIGITALNI REFLEKTOMETAR MA871 85Brix

Digitalni Reflektometar MA871 (0-85Brix) je digitalni merni instrument renomirane američke kompanije Milwaukee, širokog opsega merenja pomoću kojeg se vrši određivanje sadržaja šećera (suve materije) u različitim vrstama rastvora. Može se koristiti kako u industriji tako i u poljoprivredi.

Reflektometar MA871 (0-85Brix) najčešće se koristi u situacijama kada je potrebno odrediti nivo suve materije u određenim rastvorima ili sokovima, kako onih sa niskim procentom, tako i onih sa srednjim i visokim procentom suve materije. Zbog toga je ovaj reflektometar koristan kako u fazi berbe grožđa i voća gde se očekuju niže vrednosti, tako i u fazi prerade tj. pravljenju džemova, slatkog, sirupa i sl., gde se očekuju više vrednosti suve materije.

Reflektometar ma871

NAČIN PRIMENE

 1. Pre postupka merenja lagano obrisati prizmu na koju će se nakapavati ispitivani rastvor tj. uzorak;
 2. Uključiti merač na dugme ON;
 3. Koristeći plastičnu pipeticu, nakapati ispitivani rastvor na prizmu refraktometra (udubljenje na gornjem delu reflektometra sa desne strane);
 4. Ukoliko se temperatura uzorka značajno razlikuje od temperature mernog instrumenta, sačekati oko 1 minut kako bi se temperature uskladile;
 5. Pritisnuti dugme READ, i rezultat merenja će se prikazati na ekranu mernog uređaja. Ukoliko oznaka ATC zatreperi na ekranu to znači da je ova opcija deaktivirana jer je temperatura vazduha i/ili uzorka van opsega od 10 do 40C;
 6. Nakon završenog merenja ukoniti ispitivani uzorak iz udubljenja iznad prizme reflektometra, i prisloniti papirnu maramicu kako bi se sav uzorak apsorbovao;
 7. Koristeći plastičnu pipeticu nakapati nekoliko kapi destilovane ili dejonizovane vode, i nakon toga ponovo obrisati staklo iznad prizme refraktometra;
 8. Reflektometar je spreman za sledeću upotrebu.

KORISNI SAVETI

 1. Prilikom rada sa ovim reflektometrom obezbediti da direktna svetlost ne dopire do istog, jer će ta svetlost uticati na tačnost uređaja;
 2. Ne kvasiti displej uređaja;
 3. Kalibraciju uređaja raditi jednom do puta po sezoni, u zavisnosti od obima i učestalosti korišćenja uređaja.

SPECIFIKACIJE

 1. Opseg merenja: 0-85 Brix
 2. Rezolucija 0.1%
 3. Tačnost: ± 0.2% Brix
 4. Vreme merenja: 1.5 sekundi
 5. Radna temperatura: 0-80°C
 6. Minimalna količina uzorka za analizu: 100 µL (količina koja potpuno prekriva površinu iznad prizme)
 7. Automatsko isključivanje: nakon 3 minuta nekorišćenja
 8. Dimenzije: 19.2 x 10.2 x 6.7 cm
 9. Izvor napajanja: 1 x 9V AA baterija (5000 očitavanja)

PAKOVANJE SADRŽI

 • Merač,
 • Baterija,
 • Pipetica za nakapavanje uzorka

Reflektometar ma871 2

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.